Friday, January 04, 2008

പുലി നമ്പ്ര: 60


എന്തോ,
ഫോക്കസ് ബട്ടണും ഈ പുലിയും തമ്മിലൊരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക....ദേ വീണ്ടും!!
ആ ‘പച്ച’യിലായിരുന്നു ഫോക്കസിയത്..
The Out Campaign: Scarlet Letter of Atheism